Dřišťálky

   Dřišťálky jsou podlouhle vejčité, kyselé, červené bobule dřišťálu obecného, keře hojně rostoucího na výslunných stráních, v křovinách a ve světlých hájích. Kvete v dubnu až v červnu. Květy tvoří žluté, převislé hrozny.
   Plody jsou jedlé. Sbírají se nejčastěji po prvních mrazech, ale i namrzlé jsou stále kyselé. Obsahují 6 % kyselin, nejvíce jablečné a citronové, a 4 % cukrů. V kůře a ve dřevě je alkaloid berberin, žluté barvivo. Bobulí a kůry se používalo v lidovém lékařství jako projímadla.
   Dřišťálky se přidávají do kompotů a džemů. Využití zasluhuje zejména jejich šťáva, která má podobné účinky jako citronová.