Ptáčnice

   Ptáčnice neboli třešeň ptačí je velice rozšířená planě rostoucí sestra naší třešně. Potkáváme ji v listnatých lesích a hájích i na křovinatých stráních. Její pravlast byla někde v listnatých lesích Kavkazu, Krymu nebo Přední Asie. U nás zdomácněla již v mladší době kamenné, rozšiřována ptactvem. Pojídáním třešní i s peckami se hustě rozšířila také v okolí neolitických lidských sídlišť.
   Roste jako vysoký, štíhlý strom, který se podstatně neliší od šlechtěných třešní. V dubnu až v květnu nasazuje bílé květy, z nichž se vytvoří červené peckovice, které jsou sice jen zcela drobné, ale mají poměrně harmonickou sladkou chuť.
   Plody, hojně česané na Slovensku v okolí Rožňavy a Dobšiné, se spotřebují na marmeládu, džem, kompot i sirup. Mají na rozdíl od ušlechtilých třešní tmavě červenou barvu i bez přibarvení a dobrou chuť i aróma.
Složení a dietetický význam se neliší od třešní.