Ovoce ve výživě moderního člověka


    Člověk naší doby je kulturní, vzdělaný a chce žít zdravě. Přesto často nerad diskutuje o otázkách správné výživy. Starost o obživu již není. Zvykli jsme si na pohodlí. Z pohodlnosti jíme velké množství kaloricky vydatných potravin, ale málo těch, které mají biologicky význam pro lidské zdraví.
    Zkušenosti z těžkých dob války prokazují, že nezbytně nutné minimum kalorií ve stravě je daleko nižší, než se kdy předpokládalo. A nyní, v socialistické výrobě, naše generace nemá jinak tělesně namáhavou práci jako naši otcové. Naše tradiční sytá česká kuchyně ve světle nových požadavků lékařské vědy neobstojí, není zdravá. Zdravěji žít znamená změnit navyklé složení pokrmů na stole.
Srovnáme-li výživu lidí na vysokém stupni civilizace s tím, co jedl primitivní člověk celá tisíciletí, podivíme se, jak málo je dnes syrové stravy. Jen ovoce, zelenina a mléko.
    Lékaři Pottenger a Simonsen demonstrovali význam přirozené syrové stravy pokusem s kočkami. Jedny krmili syrovým mlékem a masem, druhé vařeným. Kočky, jímž „vyvářeli“, degenerovaly již ve druhé generaci a v páté se ani neudržely naživu; ztratily dokonce své původní vlastnosti a zdivočely. Kočky, jimž se dostávalo syrového mléka a masa, byly ve výborném stavu po všechny generace. U zvířat krmených svařeným mlékem a vařeným masem trvalo neméně než dvě generace, než nabyly opět ztraceného zdraví a dobrých vlastností. Člověk si přirozeně již po dlouhá staletí zvykl na svou „kuchyni“, měl by se však zamyslit nad tím, že mnohé produkty přírody zbytečně zbavuje velmi cenných součástí, vitamínů, minerálních látek a jiných biologicky účinných složek. Ovoce a zelenina všechny tyto hodnoty mají.
    Vědomě porušovat zásady správné výživy a pak si „dávat vitamíny v tabletkách“ má záporný účinek. Škodí zdraví. Sovětští lékaři dokázali, že naše tělo se přizpůsobí náhlé vyšší spotřebě vitamínů; později, kdy je již nemá, požaduje je stále a je méně odolné k jejich nedostatku, choulostiví.
    Přírodní zdroje, tak bohaté na různorodé ochranné látky, nemohou být úplně nahrazeny chemickými preparáty. Vždyť v žádném ovoci není jen jeden jediný vitamín, ale je jich celý komplex. Nejběžnějším a nejpopulárnějším dodavatelem vitamínu C je citrón. Vitamín C je však v tomto ovoci doprovázen ještě citrinem (vitamínem P), regulujícím prostupnost cévních stěn, a vitamínem C2, který bývá označován také J a chrání proti zánětu plic.