Hrušky


   Hrušky jsou po jablcích našich nejdůležitějším domácím ovocem. Přestože plané hrušky rostou u nás hojně na polích, při cestách i na okraji lesů, jsou v naší zemi stromem jen zplanělým. Pocházejí pravděpodobně z horských oblastí přední Asie. V Malé Asii bylo pěstování ušlechtilých hrušní rozšířeno již ve starověku. Rozšířilo se odtud nejdříve do Řecka, později do Říma a jiných starověkých zemí. U nás má pěstování hrušek také svou staletou tradici. Nejstarší hrušně byly u nás zjištěny ve stáří 300 let. Měly pravděpodobně na venkově i úlohu hraničného stromu.
   Oblast Českého Středohoří patří mezi nejproslulejší dodavatele vysoce kvalitních hrušek, které jsou na evropském trhu vyhledávány. Odrůd hrušek se odhaduje na 3000. Většina hrušek, které se u nás pěstují, je cizího původu. Z domácích odrůd jsou nejznámější solanka a koporečka.
   Odrůdy hrušek se rozdělují zpravidla do 15 tříd pomologické soustavy: máslovky (koporečka, Hardyho máslovka); polomáslovky (např. magdalenka); bergamotky zakulaceného tvaru a zrnité dužniny kořenité chuti; polobergamotky , méně zrnité (Děkanka); zelené dlouhé hrušky (např. Pastornice); lahvice (Boscova lahvice, Křivice aj.); čáslavky s méně pravidelným hrbolatým tvarem, zvané též lékárnice (Kongresovka, Williamsova); ruselety, menší, skořicově kořenité hrušky (Šedivka, Avranšská); drobné, podlouhlé muškatelky s aromatickou dužninou (Zbuzanka); kořenité hrušky (Jakubka); „dobré“ hrušky bez přesnější charakteristiky (Windsorská); vařivky podlouhlé, s řepovitou, nedobrou dužninou; vařivky kulaté (Kočičí hlava); mestnice podlouhlé; mestnice kulaté (obě poslední třídy jsou moštové hrušky trpké chuti.
   Sladká chuť hrušek není jen v obsahu cukru, v tomto smyslu nejsou hrušky sladší než jablka. Obsahují však jen nepatrně kyselin, takže sladkost spíše vyniká. Obsahují až třikrát více vlákniny než jablka, zejména vadí kamenčité buňky okolo jadřince, které dráždí churavé sliznice. Hruška vyniká velmi vysokým obsahem vitamínu B2, laktoflavinu. Dále je důležitá převaha zásadotvorných látek v minerálních solích, jimiž předčí hruška jablko. V důsledku velkého přebytku draslíku jsou hrušky velmi dobrým dietním prostředkem k odbourávání přebytečného tělesního tuku. Hrušky mají daleko méně pektinu než jablka.
   Na rozdíl od jiného ovoce se kromě vysloveně letních odrůd hrušky nesmějí nechat dlouho na stromě. Sklízejí se ještě tuhé a dozrávají až po očesání. Jestliže jsou na slupce zelené póry temnější než ostatní slupka, jsou plody dostatečně zralé. Hrušky jsou při skladování mnohem choulostivější než jablka. Dužnina rychleji měkne a jádřinec plodu často zhniličí. Slupka nemá voskovou vrstvu, takže ovoce snadno vadne. Hrušky se ukládají v chladné místnosti, protože v chladu většinou neměknou. Na delší dobu se uskladňují zimní hrušky, a to dokud jsou ještě zelené. Musí mít neolámané stopky a nemohou se skladovat ve vrstvě, mají-li se udržet dlouho; snadno se totiž otlačí a hnědnou.
   Hrušky lze dobře sušit (po dobu 6 – 10 hodin při teplotě 60 až 70 °C), sušeným se říká „křízaly“ a prášku „pracharanda“. Při průmyslovém sušení se hrušky ošetřují kysličníkem siřičitým proti hnědnutí, a zůstanou proto na rozdíl od hnědého domáckého zboží bílé.

   Použití hrušek

   Za nejlepší kompotovou hrušku se považuje Hardyho máslovka, dále Kongresovka. Hrušek se používá do směsí – mají však fádní chuť, proto se míchají s jablky, revení nebo kdoulovou šťávou. Hrušky se omyjí, nerezovým nožem oloupají. Oloupané hrušky se ihned zakryjí čistou utěrkou namočenou v octové vodě. Zamezuje se tím rychlému hnědnutí hrušek. Při dělení na poloviny nebo čtvrtky odstraníme zároveň kamenčité buňky ve vrstvě okolo jádřince. Při zpracování na protlak lze kamenitost odstranit pasírováním.
    Hrušky podáváme jako výborné dezertní ovoce. Jinak připravujeme z hrušek oblíbený kompot, který doplňujeme šťávou z citronu, aby nebyl mdlý. Podušené hrušky podáváme s vanilkovým nebo čokoládovým krémem a šlehanou smetanou. V létě připravujeme z hrušek i polévku, kterou jen mírně sladíme a kyselíme citronovou šťávou. Hrušky přidáváme do všech míchaných ovocných salátů a kompotů.