Mišpule

   Mišpule pochází ze Středního východu a je velmi rozšířena v jižní a v západní Evropě. Ovoce roste divoce a zušlechťuje se na hrušních. Plody jsou velké jako vlašské ořechy a nesou pěticípý kalich.
   U nás se kromě hrušní štěpuje také někdy hloh. Pěstuje se jako keř nebo strom. Rostliny jsou značných rozměrů a dosahují vysokého květu. S keře se sklízí 15 kg ovoce, ze stromu mnohem více. Plody mají 2 – 5 pecek se dvěma jádry. Sbírají se po prvních mrazících, které jim neuškodí, ale způsobí jejich změknutí. Syrové plody se nehodí k jídlu.    Používají se při výrobě vína (svými tříslovinami urychlují čištění vína), přimíchávají se do marmelád z jádrového ovoce.